Profili i QC

Ne projektojmë dhe prodhojmë pajisje testimi ose vlerësimi të brendshëm për produkte të ndryshme.Dhe ne gjithmonë bëjmë një përpjekje për të arritur një besueshmëri më të lartë të dizajnit të produkteve tona nëpërmjet testeve të ndryshme si testet e qëndrueshmërisë, jetës dhe verifikimit.

Testet ose inspektimet mund të kryhen jo vetëm për fazën e zhvillimit, por edhe për prodhimin masiv sipas kërkesave të klientëve.Kontrolli i funksionimit pas montimit, testi i shkatërrimit ose matja e provës janë vetëm shembuj.

Cilësia është fokusi ynë, jo vetëm me komponentët, por të gjithë shërbimin tonë.

Profili i QC

Organizimi i cilësisë APS

Departamenti i Menaxhimit të Cilësisë (QM)

Seksioni i Sigurimit të Cilësisë (QA)

Seksioni i Kontrollit të Cilësisë (QC)

Seksioni i Sistemit të Cilësisë (QS)

Çfarë bën Organizata jonë e Cilësisë

•Auditon në mënyrë rutinore komponentët materiale dhe elektronike
•Siguron përputhje të saktë me specifikimet
•Ndjek besueshmërinë mbrojtëse në materialet e përdorura
•Monitoroni vazhdimisht të gjitha materialet dhe montimin e produktit
•Mban marrëdhënie të shkëlqyera me të gjithë furnizuesit duke lejuar kontroll të fortë mbi komponentët e blerë
•Garanton përzgjedhjen më të mirë të komponentëve cilësorë
duke ruajtur çmime të forta konkurruese

Këtu është grafiku i rrjedhës për procedurën tonë të kontrollit të cilësisë

qd33150388-adavanced_product_solution_technology_co_ltd

Standard: CB

Numri: CN-33634-M1

Data e Lëshimit: 15-04-2016

Data e skadimit: 2026-03-08

Fushëveprimi/Sfera: IEC60950

Lëshuar nga: CQC

qd33150400-adavanced_product_solution_technology_co_ltd

Standardi: CE

Numri: B201603141065-2-G1

Data e Lëshimit: 22-04-2016

Data e skadimit: 30-12-2026

Shtrirja/Sfera: EN55022, EN55024, EN61000-3, EN61000-2

Lëshuar nga: GRGTEST

qd33150423-adavanced_product_solution_technology_co_ltd

Standard:FCC

Numri:B201603141065-1-G1

Data e lëshimit:2016-04-20

Data e skadimit:2030-04-20

Shtrirja/Sfera:FCC pjesa 15

Lëshuar nga:GRGTEST

qd33150457-adavanced_product_solution_technology_co_ltd

Standard:UL

Numri:4787132995

Data e lëshimit:2015-11-24

Data e skadimit:2030-03-08

Shtrirja/Sfera:Doe

Lëshuar nga:UL